Profilul Profesorului Bologna

Profesorul Bologna este un specialist, pasionat de educație, care folosește tehnologia și metodele potrivite de predare cu scopul de a pregăti studenții pentru integrarea în piața muncii, și, mai important, în societatea de mâine. Un Profesor Bologna analizează și răspunde nevoilor morale, dar și etice ale studenților, știe să decodifice informația într-un limbaj corect, firesc, apropiat. El reprezintă pedagogul care lasă senzația generală de prietenie/ afecțiune/ apropiere, echitate între generații.

Profesorul Bologna este cel care câștigă prezența, respectul și atenția studenților prin creativitatea metodelor de predare, adaptate stilului de viață al studentului secolului XXI, prin jovialitatea și ușurința cu care se lasă înțeles de către studenți, prin darul oratoriei și încrederea pe care o manifestă față de capacitatea de dezvoltare și înțelegere a studenților.

Profesorul Bologna este cel care nu-ți lasă timp să te gândești la pauza dintre cursuri. Este profesorul care te surprinde mereu prin inovație și creativitate! Este cel care nu folosește listele de prezență în scopul de a atrage studenții la cursuri. Este profesorul care îi face pe studenți să se simtă atrași și interesați de educație și de descoperirea ei.

Profesorul Bologna este cadoul pe care studentul îl deschide cu interes și curiozitate la fiecare curs!

Indicatori pentru profilul Profesorului Bologna:

 

1. Relația cu studentul

 1. Manifestă o atitudine de respect față de student;
 2. Consideră studentul partener în procesul de învățare;
 3. Solicită și ține cont de opinia studenților;
 4. Ia în considerare și respectă convingerile studentului;
 5. Consiliază în mod constant studenții;
 6. Oferă feedback constructiv studenților asupra evoluției lor profesionale și valorifică potențialul acestora;
 7. Își asumă rolul de formator și responsabilitățile pe care acesta le presupune (facilitator, mediator, organizator, moderator etc.);
 8. Promovează dezbaterea;
 9. Folosește constant mijloace adecvate pentru a facilita activitatea de predare la curs/ seminar;
 10. Încurajează exprimarea neîngrădită a studentului;
 11. Respectă programul de consultații cu studenții și încurajează aceste întâlniri;
 12. Încurajează folosirea mijloacelor tehnologice digitale în comunicarea sa cu studenții;
 13. Este flexibil;
 14. Identifică și valorifică potențialul studenților;
 15. Discută cu studenții după curs dacă este solicitat de aceștia. Răspunde în timp util dacă este contactat;
 16. Cere și ia în considerare așteptările studenților cu privire la aspecte referitoare la curs;
 17. Încurajează lucrul în echipă;
 18. Solicită feedback din partea studenților la finalul cursului sau al seminarului și la finalul semestrului și manifestă disponibilitate în comunicarea cu studenții.

 

2. Activitatea de predare

a)  Prezintă atât obiectivele cursului în sine, cât și ale fiecărei lecții în parte. Negociază o parte dintre obiective (cele care depășesc curricula) cu studenții;

b) Stabilește împreună cu studenții metodele de predare pe care le va utiliza;

c) Pune la dispoziția studenților resurse de învățare actualizate (bibliografie, materiale de curs) înaintea începerii semestrului (pe internet, la bibliotecă etc.);

d) Fișa disciplinei există, este bine structurată, actualizată și conține explicit metoda de evaluare;

e) Folosește metode de predare relevante și diversificate, care să faciliteze procesul de învățare, să stimuleze interesul și să dezvolte gândirea critică;

f) Adaptează predarea în funcție de evoluția studenților (de evaluarea formativă);

g) În cadrul procesului de predare, dovedește:

 1. spirit întreprinzător (inițiativă, inovație, spirit antreprenorial), pe care să îl încurajeze și la studenți;
 2. capacitate de captare a atenției;
 3. atitudine pozitivă;
 4. calități otorice;
 5. empatie și persuasiune.

h) Utilizează mijloace tehnologice în activitatea de predare;

i) Variază și îmbină stilurile de învățare (în măsura în care domeniul respectiv necesită și permite acest lucru) în mod eficient:

 1. vizuale (desene, grafice, scheme, culori, proiector, flipchart);
 2. auditive (înregistrări, explicații, oratorie, muzică de fond);
 3. practice (studii de caz, analize, exerciții, modele, workshopuri, vizite de studiu etc.).

j)  Ține cont de cunoștințele anterioare ale studentului și le valorifică;

k) Utilizează metode de predare interactive și le alternează;

l) Respectă curricula, cu o eventuală interpretare personală în funcție de profilul și calitatea studenților;

m) Actualizează continuu conținutul cursului și a bibliografiei, astfel încât acestea să reflecte tendințele din piața muncii și ultimele descoperiri științifice;

n) Facilitează învățarea prin predare (asigură o bună înțelegere a materiei);

o) Organizează materia în mod adecvat:

 1. suportul de curs este bine structurat și conține bibliografia specificată (cu referire directă la capitole, unde este cazul);
 2. menționează competențele pe care studenții și le vor însuși după parcurgerea disciplinei;
 3. disciplina predată este „aerisită” și coerentă.

p) Facilitează accesul studenților la resursele tehnice și de cercetare;

q) Manifestă interes pentru informațiile oferite de științele educației (legate de stiluri de învățare, tendințe etc.);

r) Încurajează studentul spre aprofundarea materiei.

3. Evaluarea:

  a) Pregătirea examenului:

  • Prezintă și menține metoda de evaluare anunțată la începutul semestrului (sau, dacă metoda de evaluare se modifică pe parcursul semestrului, acest lucru se întâmplă doar cu acordul și consultarea studenților);
  • Anunță de la începutul semestrului condițiile pe care un student trebuie să le îndeplinească pentru a putea intra în examen.

  b) Evaluarea:

  • Este bazată atât pe teorie, cât și pe aplicarea cunoștințelor dobândite/ studii aplicative/ studii decaz;
  • Este obiectivă și transparentă (afișarea unor bareme corect proporționate);
  • Este relevantă pentru competențele dobândite în urma cursului;
  • Îi ajută pe studenți să conștientizeze (și eventual optimizeze) modul în care învață;
  • Stimulează, prin evaluare, gândirea critică și practică a studentului.

  c) Evaluarea pregătirii studentului prin:

  • Analiza și discuția pe baza lucrărilor (eseuri, proiecte, referate) individuale sau colective;
  • Evaluarea continuă a activității studenților desfășurată la curs/ seminar/ laborator.

  d) Alocă timp suficient pentru examinare.

 

4. Activități extracurriculare:

   a. Raportate la student:

  • Să informeze, să faciliteze și să sprijine studenții în obținerea diferitelor tipuri de burse de studiu, stagii de practică, în țară sau în străinătate;
  • Să sprijine studenții în activități extrașcolare și de voluntariat;
  • Să încurajeze și să consilieze inițiativele de cercetare și interesele științifice ale studenților;
  • Să încheie acorduri sau parteneriate cu instituții relevante pentru domeniul său de studiu (în măsura posibilităților)/ să propună facultății sau universității încheierea unor astfel de acorduri cu instituțiile identificate că pot contribui la pregătirea studenților prin stagii de practică sau internshipuri;
  • Să informeze studenții constant asupra importanței educației non-formale/ asupra faptului că participarea și implicarea studentului în activități extracurriculare și de voluntariat a devenit un criteriu de performanță în carieră.

   b. Raportate la profesor:

  • Să dețină dorința deauto-dezvoltare;
  • Să aibă vizibilitate națională/ internațională;
  • Să fi publicat studii în domeniul său de activitate, să fi participat la conferințe științifice naționale și internaționale, precum și să fie implicat în diferite proiecte de cercetare;
  • Să fie câștigătorul unor premii naționale și internațional.