Gala Profesorului Bologna

Organizatori

 ASCIG – Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune este o organizație non-guvernamentală și nonpartizană ce activează de aproape 18 ani sub egida Academiei de Studii Economice din București și a Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Aceasta a apărut ca o necesitate în construirea unei punţi de comunicare între studenţi şi Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, dar și pentru a facilita accesul la informaţii utile privind obţinerea unor stagii de practică, locuri de muncă, burse şi alte tipuri de oportunităţi.

Încă din 2002, ASCIG are ca obiectiv principal reprezentarea și promovarea intereselor studenților din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Asociația s-a concentrat pe susținerea educației non-formale, prin proiecte cu caracter profesional şi socio- cultural, adresate atât studenților Academiei de Studii Economice din București, cât și celor din Centrul Universitar București, menținând astfel legătura dintre aceștia, mediul academic și cel profesional.

ASCIG se bucură de implicarea a peste o sută de studenți, preponderant de la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, și reprezintă locul în care studenţii pot face primul pas în ceea ce priveşte o carieră de success. Modelul educaţional propus de noi este unul non-formal, prin care dorim să oferim informații relevante pe cât mai multe planuri, facilitând astfel tranziţia de la învăţământul universitar, la mediul de afaceri.

Dorința ne a reprezenta interesele studenților, de a fi alături de ei și a-i ajuta în dezvoltarea  personală și profesională au determinat implicarea ASCIG ca membru în Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) încă din anul 2006.

Valorile pe care ASCIG le promovează și după care își ghidează activitatea sa sunt: potențial uman, devotament, pasiune, responsabilitate și dezvoltare. Membrii ASCIG sunt întotdeauna centrați pe dezvoltarea celor din jur și știu pe deplin că acest obiectiv poate fi obținut numai fiind o echipă!