Activitatea didactică – criteriu în conferirea titlurilor didactice şi gradelor profesionale

editia-2013

Se împlinesc în acest an 8 ani de la trecerea învăţământului universitar pe sistemul Bologna şi deci, putem vorbi de patru promoţii de absolvenţi ai acestui sistem.

 

Ni se nasc în mod cert, o serie de întrebări în ceea ce a însemnat această trecere şi acest sistem şi dacă s-au obţinut rezultatele scontate. Ne punem problema dacă am reuşit în aceşti ani, noi cadrele didactice, să ne schimbăm modul de lucru şi de abordare a relaţiei profesor–student, dacă am reuşit să devenim parteneri, în procesul de învăţământ.

 

Reflectarea acestei relaţii ar fi trebuit să se resimtă sub două aspecte. În primul rând în abordarea unor metode de predare interactive şi a unei evaluări a competenţelor şi abilităţilor (şi mai puţin a informaţiilor) şi în al doilea rând în acceptarea evaluării activităţii didactice de către studenţi. Acest al doilea aspect trebuie să fie cuantificat în toate universităţile, astfel încăt să devină un indicator specific în conferirea titlurilor didactice.

 

Este de apreciat faptul că din acest an în cadrul Standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior unul dintre criteriile principale de evaluare îl reprezintă activitatea didactică (fapt neglijat anii trecuţi), indicatorii de evaluare ai acestui criteriu făcând referire la  dezvoltarea şi modernizarea disciplinelor şi a infrastructurii educaţionale. Având în vedere că Ministerul Educaţiei Naţionale permite ca pentru ocuparea prin concurs a poziţiilor în învăţământul superior instituţiile să poată adopta şi alţi indicatori de evaluare, propun ca ANOSR să solicite ca în toate universităţile să existe un indicator care să ţină seama de evaluarea activităţii didactice de către studenţi. Consider că aceasta ar determina cadrele didactice să participe şi să se implice mai activ la îmbunătăţirea sistemului educaţional.

 

Conf.dr.ing. Bodea Sanda, Facultatea de Mecanică, UTC-N

Profesor Bologna premiat 2011-2012