Susținem excelența în învățământul universitar

Promovăm adevăratele valori ale învățământului românesc

Încurajăm învățământul centrat pe student

Premiem acei dascăli care câştigă respectul studenților

Profilul
Profesorului Bologna

  • este un specialist pasionat de educație
  • folosește tehnologia și metodele potrivite de predare
  • analizează și răspunde nevoilor morale, dar și etice ale studenților
  • știe să decodifice informația într-un limbaj corect, firesc, apropiat
  • lasă senzația generală de prietenie/ afecțiune/ apropiere, echitate între generații.
Ediții de succes
600
Profesori premiați
400
Studenți evaluatori

Organizatori Ediția 2020

ASCIG – Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune este o organizație non-guvernamentală și nonpartizană ce activează de aproape 18 ani sub egida Academiei de Studii Economice din București și a Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune. Aceasta a apărut ca o necesitate în construirea unei punţi de comunicare între studenţi şi Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, dar și pentru a facilita accesul la informaţii utile privind obţinerea unor stagii de practică, locuri de muncă, burse şi alte tipuri de oportunităţi.

Susține
Gala Profesorului Bologna

Parteneri Ediția 2019