Despre ANOSR

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 17 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală.

ANOSR își are rădăcinile în mișcările sociale studențești din toamna anului 1995, când liderii studenților au resimțit lipsa unei coordonări centrale și eficiente. Astfel, la 4 aprilie 1999, la Timișoara, cu ocazia Săptămânii Internaționale Studențești, are loc Adunarea Generală de Constituire, la care au participat 28 de organizații studențești din întreaga țară. ANOSR și-a dobândit personalitatea juridică în 8 martie 2000, printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție, în contextul unei evidente opoziții a guvernului din acea vreme. Devine astfel prima federație națională studențească din România.

Activitatea ANOSR este guvernată de anumite valori și principii, care ne ghidează pe drumul reprezentării studențești. Acestea sunt: principiul democrației, al libertății, principiul legitimității și cel al reprezentativității, deschiderii, transparenței, independenței, non-partizanatului, legalității, competența, unitatea, non-violența și continuitatea.

ANOSR reunește studenți din 17 centre universitare din întreaga țară, din 31 de universități, atingând un număr de 98 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.

La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România, membru la rândul său în European Youth Forum și în World Assembly of Youth, fapt ce legitimează reprezentativitatea ANOSR la nivel internațional. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU - European Students' Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.

ANOSR reprezintă studenții din România în Biroul Executiv și Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS). în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), în Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU) și în Consiliul Autorității Naționale pentru Calificări (ANC) și este înregistrată în Repertoarul ONG al Camerei Deputaților.

Activitatea ANOSR constă în influențarea politicilor educaționale și de tineret din România, identificând și formulând poziția studenților prin studii, consultări, analize și poziții. De asemenea, ANOSR este un important actor al societății civile românești, implicându-se activ în problemele de actualitate din domeniul civic.

Cele mai importante proiecte desfășurate sub egida ANOSR sunt:

  • Gala Profesorului Bologna - singura inițiativă din România care își propune să identifice, să promoveze și să premieze adevăratele valori din educație, pe acei profesori („profi tari”) care sunt exemple de bună practică, atât prin cunoștințele teoretice și abilitățile pedagogice pe care le dețin, cât și prin faptul că reușesc să plaseze studenții în centrul actului educațional și să îi inspire.
  • Universități de Vară pentru Elevi - reprezintă o serie de școli de vară destinate în principal elevilor absolvenți de clasa a XI-a, desfășurate în mai multe centre universitare din țară, prin care participanții au posibilitatea să descopere mediul universitar, simulând, practic, viața de student timp de mai multe zile.
  • Bologna în Universități - proiectul sub egida căruia ANOSR își propune să readucă în universitățile românești dezbaterile despre implementarea Procesului Bologna, atât la nivel național, cât și la nivel european, precum și dezbateri despre cele mai noi tendințe în domeniul educațional la nivel mondial.

Printre proiectele interne ale ANOSR, se numără:

  • Programul Next (Next Jr, Next HR, Next FR, Next PR, Next EDU) este alcătuit dintr-o serie de sesiuni de formare destinate membrilor organizațiilor studențești, având ca scop dezvoltarea federației și pregătirea viitorilor lideri ai mișcării studențești.
  • Trainingurile de Reprezentare Studențească își propun să formeze studenți care să se implice activ în viețile comunităților universitare și care să își asume calitatea de reprezentanți ai colegilor lor.
  • Adunările Generale și Forumul Organizațiilor Studențești din România sunt evenimente interne care reunesc toate organizațiile studențești membre, cu scopul instruirii prin variate traininguri și a stabilirii direcției de funcționare a ANOSR și, implicit, a mișcării studențești.

De-a lungul timpului, activitatea ANOSR, prin consecvență și determinare, a înregistrat reușite precum: adoptarea Statului Studentului (Codul drepturilor și obligațiilor studentului), prima inițiativă legislativă aparținând 100% studenților, realizarea celui mai mare studiu național studențesc (20000 de studenți, în anul 2011) și a petiției record „Studenți pentru viitorul României!” (peste 10000 de semnături adunate în anul 2013), facilitarea primei mobilități interne a studenților din România și elaborarea primelor documente programatice privind Mișcarea Studențească și rolul ei în societate, creșterea fondului pentru bursele studenților cu 20,29% în ianuarie 2016 (față de anul precedent), după o stagnare de peste 6 ani și jumătate. De asemenea, ca singur reprezentant legitim al studenților din România la nivel european și global, ANOSR a realizat primele dezbateri din România privind Calitatea în Educație și Procesul Bologna. De asemenea, ANOSR a derulat de-a lungul istoriei sale mai multe acțiuni de protest împotriva unor măsuri luate de decidenți în domeniul educațional. Cele mai recente astfel de mișcări au fost campania 6 pentru educație, în noiembrie 2013, când aproape 10000 de studenți din întreaga țară au protestat în stradă, militând pentru importanța finanțării sistemului educațional, precum și mișcările de tip occupy din aprilie 2015,când studenții au militat pentru obținerea participării în procesul de alegere a rectorilor într-o proporție de minim 25% din totalul electoratului.

Împreună, REPREZENTĂM VIITORUL!